سایت بهترین ابزار


  

باز هم که رفتی و تنهایی من سر به فلک کشیده است
 
باز هم که نیستی و اشکهایم سیل مانند مرا به زیر کشیده است
 
باز هم که سوختی و باز برای شمع شدن پشیمان شده ام
 
باز هم که یادت امانم را بریده است
 
باز هم که غصه دارم در قلب تاریکم از نبود تو
 
باز هم که نمیشنوم صدای دلنشینت را در خانه سوت و کورم
 
باز هم که گم شدی در خاطره ها وچشمم از دیدن عکس تو سیر نمیشود
 
سالهاست که رفتی ولی هر روز اینها را تکرار میکنم
 
شاید بشنوی ، بفهمی ، احساس کنی
 
در واقعیت نه ولی انتظار آمدنت در خوابم را که میتوانم داشته باشم
 
باز هم که بغض و بعد .....
 
مثل همیشه....
*******************************************************

آدم بده ی قصه ات من شدم...

شکایتی نیس.. 

بذار بد بمانم..

تو فقط خوب بمان...

باران! بیا و رحم کن تو که میایی یاد او هم میاید ان وقت من میمانم بدون چتر روی سنگ فرش های خیسی که طعم تنهایی میدهند.

***********************************************************

چی شدسیگاری شدی؟

یه شب بارون میومد،خیلی تنهابودم

چی شد که ترک کردی؟

یه شب بارون میومد،دیگه تنهانبودم

چی شد الکی شدی وسیگارو دوباره شروع کردی؟

یه شب بارون میومد،دوباره تنهاشدم

چی شد آوردنت اینجا بستریت کردن؟

یه شب بارون میومد ،خیلی تنهابودم

توخیابون دیدمش...

اون دیگه تنهانبود...............

متنفـــــــرم از اون آدمـــــایی کـــه... 

نــــقاب ایمــــان بـــــــه چهرشــــون زدن

ولــــــی خـــــــیانت کردن

جـــــزء وعـــده هــای عـــذایی شـــونه!!!

************


خط خـــامـــوششـــ ....

ســــیــــگــــارمو روشنـــ کرد...


 اینکه جدیدا سیگار می کشم خیلی بده

 اما دلیلش خیلی بدتره 
بعضیا فک می کنن با خیلیام

خیلیام فک می کنن با بعضیام

 قشنگیش اینه که من موندم و تنهایی هام«««مــــــــــــن و سیــــــــــــــــــــگــــــارم»»»

سیگارم چه خوب درک می کند مرا…

وای که چه زیبا کام میدهد…
 
این نو عروس هر شب تنهایی هایم…
 
لباس سپیدش را تا صبح برایم می سوزاند…
 
و من تا صبح بر لبانش بوسه می زنم…

اس ام اس سنگین 93

پادشاه باش

حتی اگر قلمروات اندازه ی عرض شانه هایت باشد !

اس ام اس سنگین 93

98love

خوش به حال رفتگر

درسته شبا با آشغال سر و کار داره

ولی روزا با بعضی آدمای آشغال سر و کله نمیزنه !
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]