سایت بهترین ابزار


کنترل زمان ارسال پیامک

این امکان برای کاربران ایجاد شده تا در صورت نیاز به ارسال تا زمان مشخصی در آینده، میزان تاخیر در ارسال پیام کوتاه را در بازه های زمانی مشخصی تعیین و برای اعمال در کل ارسال های خود ثبت نمایند.AllowedDelay

مزیت تنظیمات تاخیر مجاز در ارسال پیامک هاارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]