سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
هر چيزي که ذهن خود را به آن مشغول سازيد در زندگي واقعيت پيدا مي کند .
هر چيزي که روي آن تمرکز کنيد و مرتبا به آن فکر کنيد در زندگي واقعي شکل مي گيرد و گسترش پيدا مي کند . بنابراين بايد فکر خود را بر چيزهايي متمرکز کنيد که در زندگي واقعا طالب آن هستيد .
برايان تريسيارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]