سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
به بعضیا باید گفت : عزیزم ، من کارگردان همون فیلمیم که تو داری واسم بازی میکنی !. .می گفت : پای رفتن نـدارمراست می گفت !بـــا ســر رفـــــت … . .تنها گرگ ها نیستند که لباس میش می پوشندگاهی پرستو ها هم لباس مرغ عشق بر تن می کنندعاشق که شدی کوچ می کنند….!. .می دونی چیه رفیق؟اگه از زندگی کسی می ری بیرون ، سعی کن کامل بری بیرونحتی پوست تخمه هاتم جمع کن با خودت ببر …!. .یاد بگیر ؛ وقتی پشت کسی حرف میزنی، وقتی دیدیش جلوش خم و راست نشی !به ادامه مطلب بروید.......

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]