سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
اس ام اس جدید سری ۱۳۷ ﺗﻮ 
ﺗﻨﻬﺎ آرزوی ﻗﺸﻨﮓ ﻣﻨﯽ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ

 ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ

ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ آرزو ﮐﻨﺪ ◄◄◄◄◄اس ام اس جدید►►►►► هیچکس نمی داند به وقت دلتنگی وزن یک آه چقدر سنگین است ◄◄◄◄◄اس ام اس جدید►►►►► خدایا دلم مانند قبله نماست وقتی عقربه اش به سمت “تو” می ایستد آرام می شود ◄◄◄◄◄اس ام اس جدید►►►►►

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
اس ام اس جدید سری ۱۳۶ دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را هر چند راز پنهان عشق وفا صفا را ◄◄◄◄◄اس ام اس جدید►►►►► زیر این آسمان ابری به معنای اسمش فک میکند گل آفتابگردان! ◄◄◄◄◄اس ام اس جدید►►►►► ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻣﺎ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻩ! ﺧﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻏﺼﻪ ﮐﻢ ﺳﻌﺎﺩﺗﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ؟ ◄◄◄◄◄اس ام اس جدید►►►►►

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
اس ام اس های جدید سری ۱۳۵ درست است که آذر است اما من بهمن می کشم و قلبم تیر ◄◄◄◄◄اس ام اس جدید►►►►► تف ب این زندگی تف ب این شانس تف ب این بد بختی تف ب این هوا چیه میای پایین؟؟؟؟ تانکر که نیستم تفم تموم شد دیگه..:))) ◄◄◄◄◄اس ام اس جدید►►►►► همه میگویند سخت گیرم! راست میگویند همین است که انقدر سخت به تو گیر داده ام ◄◄◄◄◄اس ام اس جدید►►►►►

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه مرا محکم تر در آغوش خود بگیر من هنوز هم نمی خواهم تو را به دست خاطرات ” لعنتی ” بسپارم *^*اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه*^* آقـــای شــهــردار! بگویید انقـدرعوض نکـنند رنـــگــــ و روی ایـــن شـهر لعنتی را این پیاده روها ، میــدان ها ، رنگ و روی دیوارها خــــاطـــراتــم دارنـــد از بـیـنــــــ مــی رونــــد . . . *^*اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه*^* عابرانی که از کنارم می گذرند مست عطر تنم می شوند و نامش را که می پرسند دلم می لرزد چگونه بگویم خاطرات توست؟ *^*اس ام اس خاطرات تلخ و شیرین عاشقانه*^*

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
ﮐﺸﻮﺭ- ﺍﯾﺮﺍﻥ. ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻪﻣﯿﺘﺮﺍ، ﺎﻣﻄﯿﺮ ﺳﺎﻝ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪﻥ ۱۳۲۲ [۱ ] ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻤﻌﯿﺖ ۴۹۵٫۹۸۹ ﻧﻔﺮ [۲ ] ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ۳۱۴.۳۰۱۳ ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻊ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﮐﺜﺮﯾﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﻩ ﻋﺸﺮﯼ ) ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۱۵۷۸٫۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎ ۲- ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﯾﺎﻫﺎﯼ ﺁﺏﻭﻫﻮﺍ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺩﻣﺎﯼ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۱۷،۱ ﺑﺎﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۷۹۹ ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺒﺎﺱ ﭘﯿﺶﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻨﯽ ۰۱۱ «ﻣﺮﮐﺰ ﺨﺎﺑﺮﺍﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ.ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺮﮐﺰ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎﺭﻧﺎﺭﻧﺞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ.ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﺎ ﺩﻩ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺟﻨﻮﺏ ﺁﻥ، ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ۲ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﯾﺎﻫﺎﯼ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﯼ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ ۲۱۹٬۴۶۷ ﻧﻔﺮ ﻭ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻞ ۴۹۵٬۴۷۲ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ ۱۵۷۸٫۱ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻞ، ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺑﻞ، ﺑﯿﻦ ۳۶ ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ۳۴ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭ ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻋﺮﺽ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ۵۲ ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ۴۴ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭ ۲۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮﻝ ﺷﺮﻗﯽ ﺍﺯ ﻧﺼﻒﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻬﺮﺍﻥ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻭ ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﺎﻋﺖ (ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ) ﻭ ۲۱۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ. منبع:ویکی پدیا

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵


ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﭼﺘﻪ ؟ ﺳﺮﺩﺕ ﺷﺪﻩ ؟ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﻐﻠﻢ ؟ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺩﯾﺸﺐ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﮑﺎﻡ ••ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﺳﻮﺧﺖ … ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﻭﺭ ﺷﻤﻊ ﻗﺮﺗﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﯿﺎﺭﻩ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﯾﮑﺒﯿﺮﯼ••• ﺷﻮﻧﻪ ﺁﺩﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﺷﻮﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻢ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ ﺳﺮﻣﻮﻧﻮ ﺑﺬﺍﺭﯾﻢ ﺭﻭﺵ ﯾﻪ ﺩﻝ ﺳﯿﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ••• ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﺰﺍﺭ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺩﻡ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ••• ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ••• ﺳﯿﺐ ، ﻫﻠﻮ ، ﺍﻧﺎﺭ ، ﺧﯿﺎﺭ ﻭ ﮐﯿﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻮﻩ ﺗﻮ ﭼﺮﺍ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻠﻐﻤﯽ؟ •••ﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﯼ ﺗﻮ ﻣﺎﻩ ﺷﺐ ﺗﺎﺭﻡ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺎﺭﺵ ﺑﺬﺍﺭﻡ؟••• ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺍﮔﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﺖ ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﻪ ﺩﺭﺩﺵ ﮐﻤﺘﺮﻩ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺗﻦ ﯾﺎ ﻣﻘﻮﺍ ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺑﺸﻪ؟ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ؟ ﺧﻮﺏ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺗﺴﺘﯽ ﺑﺰﻥ ! •••ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺸﮑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺩﻣﺖ ﮔﺮﻡ ﺑﯽ ﺯﺣﻤﺖ ﻣﺴﯿﺞ ﺭﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺩﺯﺩﯾﻪ••• ﺑﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﮔﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ 10 ﺩﻗﯿﻘﻪ 3 ﺗﺎ ﮔﻞ ﺑﺨﻮﺭﯼ؟ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻢ ؟ •••ﺁﭘﺸﻦﻫﺎﯼ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮ ﻣﯽ ﺩﻩ ﺳﺒﺰﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻩ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺧﻮﺍﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺳﺮﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﻧﻪ••• ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻓﻖ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻓﮑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﺨﻢ ﻧﺰﺩﻩ ﻭ ﮔﺎﻭﺵ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻭ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﻣﯽﺧﻮﻧﺪ ﭼﯿﻪ ﺷﺨﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟ منبع:‏Bi sms

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
باسلام خدمت کاربران عزیز کانال تلگرام دوست گلم پارسا صباغ امیدوارم مراجعه کنید: Telegram.me/prsscom یا telegram.me/pkmjking ‏*با تشکر*

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
با سلام خدمت کاربران عزيز امروز براي شما ابياتي از فروغ فرخزاد نوشتم اميدوارم خوشتون بياد نه اميدي که بر آن خوش دل کنم نه پيغامي نه پيک آشنائي نه در چشمي نگاه فتنه سازي نه آهنگ پر از موج صدائي لاي لاي، پسر کوچک من ديده بربند،که شب آمده است ديده بربند،که اين ديو سياه خون به کف،خنده به لب امده است عاقبت خط جاده پايان يافت من رسيده ز ره غبار آلود تشنه بر چشمه ره نبرد و دريغ شهر من گور آرزويم بود امشب به قصه دل من گوش مي كني فردا مرا چو قصه فراموش مي كنی شمع ‚ اي شمع چه ميخندي ؟ به شب تيره خاموشم بخدا مُردم از اين حسرت که چرا نيست در آغوشم بخدا در دل و جانم نيست هيچ جز حسرت ديدارش سوختم از غم و کي باشد غم من مايه آزارش ديگر نکنم ز روي ناداني قرباني عشق او غرورم را شايد که چو بگذرم از او يابم آن گمشده شادي و سرورم را نسيم از من هزاران بوسه گرفت هزاران بوسه بخشديم به خورشيد در آن زندان که زندانبان تو بودي شبي بنيادم از يک بوسه لرزيد ***نظر يادتون نره ***

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
با سلام خدمت کاربران عزیز با اومدن تلگرام تصمیم گرفتم یه کانال بزنم این کانال من. امیدوارم دیدن کنید: @javidtiko

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]