سایت بهترین ابزار


چقدر خوبــــــــــــــــه...وقتی با عشقــــت قـــــــهــــــــر میکنی و برخلاف میلت میگی:دیگه دوســـــت نــــــــدارم!نمیخــــــــوامـــــــت.این جمله رو بشنوی:چه بــــــخوای چه نــــــــــــخوای مــــــــــال منــــــــــی...!!!!

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
تو تنها دعای قشنگ من مبادا از خدا بی خبری برای خودش دعایت کند!

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
هیچ چیز نفسهایم را به شماره وا نمیدارد و تپش قلبم را به سقف آسمان نمیکشد مگر که تـــو لبخند نزنی به منپس بخندتنها بهانه ی زندگی...

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
چیزی در کلامم نیستجز دوستت دارم هاییکه واژه نیستند مثل "دم" در پی" بازدم" حیاتم را رقم می زنند!!

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
نمی‌دانم تا کی دوستم داری هرجا که باشد باشد هرجا تمام شد... اسمش را می‌گذارمآخر خط من باشد؟

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
اسراف میکنم در دوست داشتنت خدا اسراف کنندگان ِ عاشق رادوست دارد...

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
دعوت خون خدا یادش بخیر خواب و رویاهایمان یادش بخیر

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
آینه هستم و آماده ی ایوان شدنم آتشی هستم و لبریز گلستان شدنم چند وقتی ست به ایوان نجف سر نزدم بی سبب نیست به جان تو پریشان شدنم سفره ی نان جویی پهن کن ای شاه عرب! بیشتر از همه آماده ی مهمان شدنم آن که از کفر در آورد مرا مِهر تو بود همه اش زیر سر توست مسلمان شدنم از چه امروز نیفتم به قدومت، وقتی... ختم شد سجده ی دیروز به انسان شدنم

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
خدا برای ظهور تو صبرمان بدهدخدا کند نکشد کارمان به رسوایی ...

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
یا این دل شکسته ما را صبور کنیا لااقل به خاطر زینب ظهور کندیگر بتاب از افق مکه ، ماه من !این جاده های شب زده را غرق نور کن

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]