سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ : ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ چی هستی ﻋﺰﯾﺰﻡ ؟؟!! ﺗﻮ که ﺁﻏﻮﺷﺖ مثه ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ همه ﺑﺎﺯﮦ !؟!؟! . . به بعضی ها باید گفت : شمایی که تا دورت شلوغ میشه جو میگیرتت ، حواست باشه تنها که شدی بغض نگیرتت ؟!!! . . به بعضیام باید گفت : ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ کی ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻯ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ با هم ﺑﺎﺷﻴﻦ ؟؟؟ . . به بعضیا هم باید گفت : عزیزم اگه نمیتونی آدم باشی حداقل جونِوَر بی آزاری باش ! . . به بعضیام باس بگی : احساس نمیکنی باید تعداد عزیزای دلتو کمتر کنی ؟ . . به بعضیام باید گفت : شما از انسان بودن فقط دو حرف اولشو هستی ! . . به بعضی ها هم باید گفت : ﻣﻦ ﺁﻧﺘﯽ ﻭﯾﺮوسمو به خاطر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺍﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻡ ؛ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ ! ﺣﻠــــــــﻪ ؟؟؟ . . به بعضی هام باید بگی : فیلمت که تموم شد بیدارم کن ! . . به بعضیام باس بگی : هیچ چیز من دیگه به تو مربوط نیست به جز حالم که اونم ازت بهم میخوره ! . . به بعضیا هم باید گفت : بالاخره ما بد و خوب ، کم و زیاد همینیم که هستیم ، شما همینشم نیستی ! . . به بعضیا باید بگی: من به زندگی خودم ر.ی.د.م چه برسه به هیکل تو ! . . ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﻋﮑﺴﺎﺵ ﺍﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺑﮑﺎﻣﻪ ؛ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﻗﯿﺎﻓﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺩﺍﺷﭙﻮﺭﺕ ﭘﯿﮑﺎﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ ! . . به بعضی ها باید گفت : ﺻﺪﺍ ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ﮔــُـــــم شـــــﻮ !!! . . به بعضی ها باید گفت : فکر میکردم چیزی هستی ؛ مممنون که ثابت کردی هیچ بوقی نیستی ! . . ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﯽ ﻗﺒﻮﻝ ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻼﺳﺎﺭﻭ ﺑﭙﯿﭽﻮﻧﻢ ! . . به بعضی ها باید گفت : ما چتیم ، تو چته ؟؟؟ . . به بعضیا هم باید گفت : من خودم با ذغال رنگت کردم ؛ جلوی ما ادعای سیاهی نکن ! . . ﺑﻪ بعضیا هم باید گفت : ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ بقیه ﻗﺎﻃﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ! . . به بعضیام باید گفت : عزیزم از دستت هر کاری برمیومد انجام دادی ! حالا نوبت پاهاته ، گورتو گم کن !!! . . به بعضیا هم باید گفت : باور کن من خودمو نمیگیرم ولی شما زیادى خودتو ول کردى ! . . به بعضیا هم باید گفت : عزیزم آسانسور خرابه شما تو “کف” بمون ! . . به بعضیا بابد ﮔﻔﺖ : عوض نمیشی ، خیالی نیست راحت باش … تعویض که میشی ؟؟؟ . . به بعضیا باید گفت : دوست عزیز ببخشید حواسم نبود پشتم خورد به خنجرتون ! . . به بعضیام باید گفت : با من مشکل داری ؟؟؟ خوش به حالت خیلیا همینم ندارن ! . . به خیلیا باید گفت : تو خوب باش ، اگه مُردی با من … . . به بعضیا باید گفت : تا حدی باهات راه میام ؛ از حدش که بگذره از روت رد میشم ! . . ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ و میشنوم ﺑﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﭙﺮﯼ ؛ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎ من ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺝ ﭘﺮﻭﺍﺯﺕ ﺑﻮﺩﻩ ! . . به بعضیا هم باید بگی یه خورده راست بگو ببینم بلدى ؟ . . به بعضی ها باید گفت : من زندگیم به خودمم مربوط نیست چه برسه به تو ! . . به بعضی ها باید گفت : بیخودی صدای گاو درنیار ؛ من و تو خیلی وقته دیگه “مــــا” نیستیم !

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ : ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ چی هستی ﻋﺰﯾﺰﻡ ؟؟!! ﺗﻮ که ﺁﻏﻮﺷﺖ مثه ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ همه ﺑﺎﺯﮦ !؟!؟! . . به بعضی ها باید گفت : شمایی که تا دورت شلوغ میشه جو میگیرتت ، حواست باشه تنها که شدی بغض نگیرتت ؟!!! . . به بعضیام باید گفت : ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ کی ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻯ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ با هم ﺑﺎﺷﻴﻦ ؟؟؟ . . به بعضیا هم باید گفت : عزیزم اگه نمیتونی آدم باشی حداقل جونِوَر بی آزاری باش ! . . به بعضیام باس بگی : احساس نمیکنی باید تعداد عزیزای دلتو کمتر کنی ؟ بقیه در لینک مطلب… . . به بعضیام باید گفت : شما از انسان بودن فقط دو حرف اولشو هستی ! . . به بعضی ها هم باید گفت : ﻣﻦ ﺁﻧﺘﯽ ﻭﯾﺮوسمو به خاطر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺍﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻡ ؛ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ ! ﺣﻠــــــــﻪ ؟؟؟ . . به بعضی هام باید بگی : فیلمت که تموم شد بیدارم کن ! . . به بعضیام باس بگی : هیچ چیز من دیگه به تو مربوط نیست به جز حالم که اونم ازت بهم میخوره ! . . به بعضیا هم باید گفت : بالاخره ما بد و خوب ، کم و زیاد همینیم که هستیم ، شما همینشم نیستی ! . . به بعضیا باید بگی: من به زندگی خودم ر.ی.د.م چه برسه به هیکل تو ! . . ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﻋﮑﺴﺎﺵ ﺍﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺑﮑﺎﻣﻪ ؛ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﻗﯿﺎﻓﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺩﺍﺷﭙﻮﺭﺕ ﭘﯿﮑﺎﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ ! . . به بعضی ها باید گفت : ﺻﺪﺍ ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ﮔــُـــــم شـــــﻮ !!! . . به بعضی ها باید گفت : فکر میکردم چیزی هستی ؛ مممنون که ثابت کردی هیچ بوقی نیستی ! . . ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﯽ ﻗﺒﻮﻝ ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻼﺳﺎﺭﻭ ﺑﭙﯿﭽﻮﻧﻢ ! . . به بعضی ها باید گفت : ما چتیم ، تو چته ؟؟؟ . . به بعضیا هم باید گفت : من خودم با ذغال رنگت کردم ؛ جلوی ما ادعای سیاهی نکن ! . . ﺑﻪ بعضیا هم باید گفت : ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ بقیه ﻗﺎﻃﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ! . . به بعضیام باید گفت : عزیزم از دستت هر کاری برمیومد انجام دادی ! حالا نوبت پاهاته ، گورتو گم کن !!! . . به بعضیا هم باید گفت : باور کن من خودمو نمیگیرم ولی شما زیادى خودتو ول کردى ! . . به بعضیا هم باید گفت : عزیزم آسانسور خرابه شما تو “کف” بمون ! . . به بعضیا بابد ﮔﻔﺖ : عوض نمیشی ، خیالی نیست راحت باش … تعویض که میشی ؟؟؟ . . به بعضیا باید گفت : دوست عزیز ببخشید حواسم نبود پشتم خورد به خنجرتون ! . . به بعضیام باید گفت : با من مشکل داری ؟؟؟ خوش به حالت خیلیا همینم ندارن ! . . به خیلیا باید گفت : تو خوب باش ، اگه مُردی با من … . . به بعضیا باید گفت : تا حدی باهات راه میام ؛ از حدش که بگذره از روت رد میشم ! . . ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ و میشنوم ﺑﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﭙﺮﯼ ؛ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎ من ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺝ ﭘﺮﻭﺍﺯﺕ ﺑﻮﺩﻩ ! . . به بعضیا هم باید بگی یه خورده راست بگو ببینم بلدى ؟ . . به بعضی ها باید گفت : من زندگیم به خودمم مربوط نیست چه برسه به تو ! . . به بعضی ها باید گفت : بیخودی صدای گاو درنیار ؛ من و تو خیلی وقته دیگه “مــــا” نیستیم !

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
یه مورد داریم رووم نمیشه بگم !!! روم به دیوار ولی مورد داشتیم پسره به خاطر فوت اقوامش تا ۴۰روز به ابروهاش دست نزده … . . مورد داشتیم خانومه تو گوگل سرچ کرده “قیمت سرویس طلای دختر خالم ؟” گوگل هم پاسخ داده : “دخترخالت گفته به کسی نگم” . . مورد داشتیم دختره پشت کوله پشتیِ دانشگاش نوشته بوده : عاقبت شوهر نکردن ! . . مورد داشتیم پسره رفته خواستگاری ، دختره اومده خم شه چایی تعارف کنه ، کلیپسش رفته تو حلق داماد ! . . مورد داشتیم دوتا پسر داشتن تو خیابون راه میرفتن ، به طلافروشی رسیدن وایسادن ویترینو نگاه کردن ! . . مورد داشتیم پسره با خشتکش داشته خیابونارو جارو میزده ، شهرداری همونجا با حقوق و مزایای عالی استخدامش کرده ! . . ﻣﻮﺭﺩِ شش تایی ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻦ ولی متاسفانه ﺑﻪ ﺁﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ! . . مورد داشتیم دختره عاشق پسره شده پسره گفته بیخیال من شو ، من جای خواهرتم ! . . مورد داشتیم یه کلیپس سرشو از پنجره اتوبوس بیرون آورده کلا مرکز ثقل رو تغییر داده اتوبوس چپ کرده ! . . مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون ، پلیس پدره رو گرفته گفته خانم کی باشن ؟ . . مورد داشتیم دختره از رو آگهی همشهری مخاطب خاص پورشه دار پیدا کرده ! . . مورد داشتیم با کناری ما کنار نمی اومده ، میخواست کنار بکشه ولی الان کنار کناریمون پارک دوبل زده ؛ تازه ریختن رو هم واسه تخریب ما !!! . . مورد داشتیم دخترِ از بی خواستگاری رفته جلوی کوه داد زده : با من ازدواج میکنی ؟ از کوه انعکاس صدا اومده : با من ازدواج میکنی ؟ دختره هم جواب مثبت داده ، الانم خوش و خرم با ۲تا بچه دارن زندگی میکنن ! . . مورد داشتیم پسره شرتِ ماماندوز چهارخونه رو در معرض دید عموم قرار میداده ! . . مورد داشتیم بعد خونه تکونی یه فرش اضافه اومده ! . . مورد داشتیم که میخواسته با شاهزاده سوار بر اسب سفید ازدواج کنه هول شده با اسب سفید شاهزاده ازدواج کرده ! . . مورد داشتیم هیچ موردی نداشته که بهش گیر بدیم ! . . مورد داشتیم طرف به خاطر تنها عشقش میخواسته خودکشی کنه ولی اون یکی مخاطب خاصش نذاشته ! . . مورد داشتیم طرف اسم بچشو گذاشته ستایشِ ۲ !!! . . مورد داشتیم دختر با قیافه بدون آرایش رفته پلیس ۱۰+ برای گواهینامش ، بردنش سربازی ! . . مورد داشتیم دختره با یه آیدی آبجیشه با یه آیدی دیگه مخاطب فوق خاصش ! خعلی هنر میخوادا !!! دختر است دیگر … . . مورد داشتیم دختره با ماشین کنترلی خاموش کرده ! . . مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری ، عروس چایی آورده ؛ داماد گفته اگه میشه تو لیوان خودم بیار ! . . مورد داشتیم پسره میخواسته از ایست بازرسی حرم رد بشه بهش گیر دادن که چادرت کو ؟ . . مورد داشتیم دختره مدل ابروهاشو با مدل ابروهای مخاطب خاصش ست میکرده و بلعکس ! . . مورد داشتیم پسره میخواسته از در بیاد تو ، سیبیلاش گیر کرده به چارچوب ! . . مورد داشتیم دختره واسه بالا و پایین کردن شیشه ماشین کلاچ میگرفته ! . . مورد داشتیم پسره رفته خرید ، دست رو هرچی گذاشته فروشنده گفته جنسش خیلی عالیه ، خودم از همین جنس برای خواهرم برداشتم خیلی هم راضیه !!!

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
برای من مهم نیست که وقتی کسی تنهاست به فکر من باشه برای من این مهمه که وقتی اطرافش شلوغه قلبش به خاطر من میتپه ! . . تنها یک خداحافظی بی دلیل ، دل تمام سلام هایم را شکست ! . . صدایت می کنم هرشب تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن . . ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭه ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺑﺎ ﭘُﺰ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻟَﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻦُ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ گفتن ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺩﻭﺗﺎ ﻧﺸﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺯﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﺮﺩﺍﯾﯽ ! . . آدم باس یکی رو داشته باشه آخر شب بهش اس بده بگه : تو مال کی هستی ؟ اونم بگه : مال تو روانی بگیر بکپ ! . . هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که ۱نفر احساست را بفهمد بی آنکه مجبورش کنی ! . . ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ : ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﮐﯿﺴﺖ ﻻﯾﻖ ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻣﺪ : ﺍﻭ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻗﺎﯾﻖ ! . . دست هایم را محکم تر از همیشه حصار میکنم بر اندام مردانه ات خودم را در آغوشت چنان رها میکنم که گویی آن روز که خدا ما را از بهشتش راند نقشه اش این بود که میان جهنم و زمین ٬آغوش تو رویایی تر از هر بهشتی سهم من و دست هایم شود ! حالا تو بگو : بعد از این همه تکاوپوی ۱۰۰۰ساله کدام دیوانه ای حاضر میشود از بهشت برود حتی اگر رجیم تر از هر شیطانی رانده شود ؟ . . نذر کرده ام چشمانم را برای دیدن خوشبختیت ! . . چقدر سخته تو نبودش یک عمر باهاش حرف بزنی ولی وقتی باهاش روبرو میشی فقط بتونی بگی “سلام” . . ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺯﻫﻤﺎﻥ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺗﻮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ : ﻣﮕﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻧﺮﺳﻪ … . . دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت تو ساده باور کن که سخت دوستت دارم ! . . مرا با خیالت تنها نگذار اصلا به تو نرفته ، مهربان نیست ، آزارم میدهد ، دلم خودت رامیخواهد ! . . قلب لعنتی سلام لطفا خفه شو و دیگه توی هیچ کاری دخالت نکن ! اصلا به من چه که تو کی یا چی رو دوست داری ؟ اگر هم خسته شدی اجباری نیست به کار کردنت ! به جهنم دیگه کار نکن ! تو هم میتونی بری پیش همون که دوستش داری ! خـسته شدم ازت میفهمی ؟ خسته شدم ! تو که نمیتونی قلب کسی رو بشکنی ، تو که نمیتونی دروغ بگی ، تو که نمیتونی خیانت کنی ، تو که نمیتونی ثابت کنی که خوبی ؛ تو به چه درد من میخوری ؟ دیگه حالم ازت بهم میخوره ، توی سینم گندیدی بدبخت ! هه… بیچاره تو فقط بلدی خون پمپاژ کنی !!! برای خودم متاسفم بخاطر داشتن همچـین قلبی… استعفا بده لعنتی ! . . سوختن خاطراتم اولین سین سفره امسالم بود ! . . تنهایی ، کبوتر جلدیست که هرچه میپرانمش دوباره پیش خودم باز میگردد ! . . اگه خبری از من نشد نگران نشو ، یک فاتحه بخوان ! . . یاد بگیر گاهی نباید انتظار کشید ، درد کشید ، انتظارکشید ، آه کشید … گاهی وقتا باید دست کشید و رفت ! . . همیشه یاد کردن گذشته ناراحتم میکرد اما حالا یاد آینده بدون تو ناراحتم میکندتو آینده را قبل از رسیدنش از جشمم انداختی ! . . من مدتها پیش به انتهای زندگی رسیده ام ، فقط منتظر مانده ام که گذر سالها عمرم را هم به آنجا برسانند نه توانستم کسی باشم که میخواستم و نه توانستم با کسی که هستم کنار بیایم مانند سیگاری دود شدم بین لبهای زندگی … . . بهار هم که بیاید گلی نخواهد رویید در گلدان شکسته احساسم ! . . هر سال که میگذرد تنها تنهایی ام تکرار میشود در آیینه تمام قد زندگی ! . . لعنت به تو و خیالت که هر کدام که از یادم میروید دیگری به سراغم میاید. . . نبودنت را دیگر هیچ بودنی پر نخواهد کرد قلبم همیشه در سرمای نبودنت خواهد لرزید و اشکم همه ایام به یادت خواهد لغزید. . . یادش بخیر من و او و نیکمت قرارها حالا جای او نشسته ام تا جای خودم خالی باشد ! . . ال چک داها بو قلبیمی ویران المکدن عشقونده منی هرگئجه گریان المکدن بیریاره وریبسان منه ای قامتی رعنا عاجزدی حکیملر منه درمان المکدن بیردرد قانان یوخدی منیم دردیمی قانسین یاندی جیگریم دردیمی پنهان المکدن . . نبودنت برایم درس عبرتی بود که دلم را به هیچ بودنی خوش نکنم ! . . کم کن کمی از نبودنت ! . . احساساتم مردند شوک مصنوعی “امید امدنت” هم چاره ساز نشد ! . . نخوانده حذف کن مدتیست برایت شبیه تبلیغات همراه اول شده ام ! . . بعضیا فک میکنن سنگ صبورن ولی در واقع همون سنگی هستن که سرم میخوره بهشون ! . . آسمان به زمین نمی آید همانگونه که ما هم نمی آییم. . . تنهایی را ترجیح میدم به بودن با تن هایی که جزو اموال عمومی است ! . . هروقت هوایت را میکنم ، به هوایت هوایی میشوم با آنکه میدانم هیچوقت هوایم را نداشتی ! . . یه وقتایی باید از دوس داشتن بعضیا دست برداریم نه به این خاطر که دیگه برامون اهمیتی ندارن بلکه به این خاطر که دیگه اهمیتی براشون نداریم ! . . دیر فهمیدم که تو فقط عشق من نیستی ، موقعی که صدها بار شِیر شده بودی و بین افراد مختلف به اشتراک گذاشته شده بودی ! . . پسر باید غیرت داشته باشه وگرنه پولو که عابر بانکم داره ! . . گر سینه شود تنگ ، خدا با ما هست گر پای شود لنگ ، خدا با ما هست دل را به حریم عشق بسپار و برو فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست ! . . روزای سخت زندگیم که تموم شد ، روزایی که توش اونایی رو از دست دادم که برام یه دنیا بودن ، اونایی که تو این دنیای لعنتی بودن و نیستن و چه اونایی که هستن و دیگه ندارمشون … اونوقته که برم تو چشای خدا نگاه کنم و بگم دیدی چقد جنبه داشتم ؟؟؟ . . ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻦ “ﺣﺮﻳﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ” ﻧیست ﻛﻪ ﺣﺮﻣـﺴﺮﺍ ﺑﺎشه ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻳﻖ ﺑﺎﺷﻰ ﺗﺎ ﺩﻋﻮﺕ بشی ! . . یادم رفته بچه که بودم آرزوهام چی بوده ولی از این مطمئنم که چیزی که الان هستم آرزوی بچگیام نبوده و نیست ! . . دوستان خوب دعاهای مستجاب شده روزهای دلتنگی اند ! . . اگر در کار ما اگر نباشد ، بی شک پیروز خواهیم شد ! . . سعی برای بهتر بودن بهتر از این است که وانمود کنی بهترینی ! . . ایستادن اجبار کوه است و رفتن سرنوشت آب افتادن تقدیر برگ است و صبر پاداش آدمی پس محبت کنیم که ما همه خاطره ایم ! . . آنچه نادیدنی بود از مردم این دنیا دیده ام ، حالا میفهمم آرامش نابینا ز چیست ؟! . . فزودم صبر تا کمتر جفا بینم چه دانستم که منت بیش بیند هرکه طاقت بیشتر دارد ؟ . . از من پرسید : سیگار را ترک نکردی ؟ گفتم : نه ، کبریت را ترک کرده ام ! سیگار را باسیگار روشن میکنم … . . سلامتی اونی که از صد و یک قدمی ما یک قدم برداشت به طرف ما و ما هم صد قدم دیگرو رفتیم به طرفش و گفت : میخواستم بگم هیچ حسی به تو ندارم ! . . ای دل غم دنیا ، ازردن جان است هر غنچه خندان مهمان خزان است خواهش نکنی عشق ز هرکس به گدایی معشوق تو فردا ، چون با دگران است . . گم شدیم او بیراهه رفت و من راهی نداشتم برای رفتن ! . . سلامتی اونی که فقط یه لحظه از کنارم گذشت اما خاطراتش “هر” لحظه از جلوی چشمام میگذرن ! . . تنها چیزی که یارانه ای نشد “رفاقت” بود چون نتونستن روش قیمت بذارن ! سلامتی همه رفقای با معرفت که قیمت ندارن … . . سلامتی “بدبختی” که جای خالی “خوشبختی” رو تو زندگیم گرفت ! . . سلامتی کسایی که دیگه نه هیچ اومدنی آرومشون میکنه و نه هیچ رفتنی نابودشون. . . به سلامتی اونی که موند توی گذشته ت اما تو هنوز هم نمیتونی آینده ت رو بدون اون تصور کنی ! . . سلامتی اونی که برای من دست نیافتنی بود و برای بقیه “دم دستی” . . سلامتی زندگانی که به جز فرصت محدود “زنده مانی” چیز دیگری برایم نداشت . . ما مال نداریم که هی فخر فروشیم اموال نداریم که بر فقر بپوشیم داریم گرانمایه ترین ثروت عالم یک دوست که آن را به جهانی نفروشیم ! . . سلامتی تیمارستان که اگه روانی بشم میدونم جایی رو دارم برای رفتن ! . . سلامتی اون روزگاری که روزگارش گذشته دیگه … . . ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ مانند ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ سیبیلاﺵ ﯾﮑﯽ دﺭ ﻣﯿﻮﻥ ﺩﺭمیاد ! . . مورد داشتیم طرف تو گوشیش اسم مامانشو “بیا خونه” سیو کرده ! . . مورد داشتیم طرف پشت کامیونش نوشته : “رفیق بی کلیپس ، مادر” . . مورد داشتیم دختره اسم Uknown artist رو سرچ کرده ببینه این خواننده کیه که انقدر اهنگهای شاخ میخونه !

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
برای من مهم نیست که وقتی کسی تنهاست به فکر من باشه برای من این مهمه که وقتی اطرافش شلوغه قلبش به خاطر من میتپه ! . . تنها یک خداحافظی بی دلیل ، دل تمام سلام هایم را شکست ! . . صدایت می کنم هرشب تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن . . ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭه ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺑﺎ ﭘُﺰ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻟَﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻦُ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ گفتن ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺩﻭﺗﺎ ﻧﺸﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺯﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﺮﺩﺍﯾﯽ ! . . آدم باس یکی رو داشته باشه آخر شب بهش اس بده بگه : تو مال کی هستی ؟ اونم بگه : مال تو روانی بگیر بکپ ! . . هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که ۱نفر احساست را بفهمد بی آنکه مجبورش کنی ! . . ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ : ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﮐﯿﺴﺖ ﻻﯾﻖ ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻣﺪ : ﺍﻭ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻗﺎﯾﻖ ! . . دست هایم را محکم تر از همیشه حصار میکنم بر اندام مردانه ات خودم را در آغوشت چنان رها میکنم که گویی آن روز که خدا ما را از بهشتش راند نقشه اش این بود که میان جهنم و زمین ٬آغوش تو رویایی تر از هر بهشتی سهم من و دست هایم شود ! حالا تو بگو : بعد از این همه تکاوپوی ۱۰۰۰ساله کدام دیوانه ای حاضر میشود از بهشت برود حتی اگر رجیم تر از هر شیطانی رانده شود ؟ . . نذر کرده ام چشمانم را برای دیدن خوشبختیت ! . . چقدر سخته تو نبودش یک عمر باهاش حرف بزنی ولی وقتی باهاش روبرو میشی فقط بتونی بگی “سلام” . . ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺯﻫﻤﺎﻥ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺗﻮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ : ﻣﮕﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻧﺮﺳﻪ … . . دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت تو ساده باور کن که سخت دوستت دارم ! . . مرا با خیالت تنها نگذار اصلا به تو نرفته ، مهربان نیست ، آزارم میدهد ، دلم خودت رامیخواهد ! . . قلب لعنتی سلام لطفا خفه شو و دیگه توی هیچ کاری دخالت نکن ! اصلا به من چه که تو کی یا چی رو دوست داری ؟ اگر هم خسته شدی اجباری نیست به کار کردنت ! به جهنم دیگه کار نکن ! تو هم میتونی بری پیش همون که دوستش داری ! خـسته شدم ازت میفهمی ؟ خسته شدم ! تو که نمیتونی قلب کسی رو بشکنی ، تو که نمیتونی دروغ بگی ، تو که نمیتونی خیانت کنی ، تو که نمیتونی ثابت کنی که خوبی ؛ تو به چه درد من میخوری ؟ دیگه حالم ازت بهم میخوره ، توی سینم گندیدی بدبخت ! هه… بیچاره تو فقط بلدی خون پمپاژ کنی !!! برای خودم متاسفم بخاطر داشتن همچـین قلبی… استعفا بده لعنتی ! . . سوختن خاطراتم اولین سین سفره امسالم بود ! . . تنهایی ، کبوتر جلدیست که هرچه میپرانمش دوباره پیش خودم باز میگردد ! . . اگه خبری از من نشد نگران نشو ، یک فاتحه بخوان ! . . یاد بگیر گاهی نباید انتظار کشید ، درد کشید ، انتظارکشید ، آه کشید … گاهی وقتا باید دست کشید و رفت ! . . همیشه یاد کردن گذشته ناراحتم میکرد اما حالا یاد آینده بدون تو ناراحتم میکندتو آینده را قبل از رسیدنش از جشمم انداختی ! . . من مدتها پیش به انتهای زندگی رسیده ام ، فقط منتظر مانده ام که گذر سالها عمرم را هم به آنجا برسانند نه توانستم کسی باشم که میخواستم و نه توانستم با کسی که هستم کنار بیایم مانند سیگاری دود شدم بین لبهای زندگی … . . بهار هم که بیاید گلی نخواهد رویید در گلدان شکسته احساسم ! . . هر سال که میگذرد تنها تنهایی ام تکرار میشود در آیینه تمام قد زندگی ! . . لعنت به تو و خیالت که هر کدام که از یادم میروید دیگری به سراغم میاید. . . نبودنت را دیگر هیچ بودنی پر نخواهد کرد قلبم همیشه در سرمای نبودنت خواهد لرزید و اشکم همه ایام به یادت خواهد لغزید. . . یادش بخیر من و او و نیکمت قرارها حالا جای او نشسته ام تا جای خودم خالی باشد ! . . ال چک داها بو قلبیمی ویران المکدن عشقونده منی هرگئجه گریان المکدن بیریاره وریبسان منه ای قامتی رعنا عاجزدی حکیملر منه درمان المکدن بیردرد قانان یوخدی منیم دردیمی قانسین یاندی جیگریم دردیمی پنهان المکدن . . نبودنت برایم درس عبرتی بود که دلم را به هیچ بودنی خوش نکنم ! . . کم کن کمی از نبودنت ! . . احساساتم مردند شوک مصنوعی “امید امدنت” هم چاره ساز نشد ! . . نخوانده حذف کن مدتیست برایت شبیه تبلیغات همراه اول شده ام ! . . بعضیا فک میکنن سنگ صبورن ولی در واقع همون سنگی هستن که سرم میخوره بهشون ! . . آسمان به زمین نمی آید همانگونه که ما هم نمی آییم. . . تنهایی را ترجیح میدم به بودن با تن هایی که جزو اموال عمومی است ! . . هروقت هوایت را میکنم ، به هوایت هوایی میشوم با آنکه میدانم هیچوقت هوایم را نداشتی ! . . یه وقتایی باید از دوس داشتن بعضیا دست برداریم نه به این خاطر که دیگه برامون اهمیتی ندارن بلکه به این خاطر که دیگه اهمیتی براشون نداریم ! . . دیر فهمیدم که تو فقط عشق من نیستی ، موقعی که صدها بار شِیر شده بودی و بین افراد مختلف به اشتراک گذاشته شده بودی ! . . پسر باید غیرت داشته باشه وگرنه پولو که عابر بانکم داره ! . . گر سینه شود تنگ ، خدا با ما هست گر پای شود لنگ ، خدا با ما هست دل را به حریم عشق بسپار و برو فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست ! . . روزای سخت زندگیم که تموم شد ، روزایی که توش اونایی رو از دست دادم که برام یه دنیا بودن ، اونایی که تو این دنیای لعنتی بودن و نیستن و چه اونایی که هستن و دیگه ندارمشون … اونوقته که برم تو چشای خدا نگاه کنم و بگم دیدی چقد جنبه داشتم ؟؟؟ . . ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻦ “ﺣﺮﻳﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ” ﻧیست ﻛﻪ ﺣﺮﻣـﺴﺮﺍ ﺑﺎشه ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻳﻖ ﺑﺎﺷﻰ ﺗﺎ ﺩﻋﻮﺕ بشی ! . . یادم رفته بچه که بودم آرزوهام چی بوده ولی از این مطمئنم که چیزی که الان هستم آرزوی بچگیام نبوده و نیست ! . . دوستان خوب دعاهای مستجاب شده روزهای دلتنگی اند ! . . اگر در کار ما اگر نباشد ، بی شک پیروز خواهیم شد ! . . سعی برای بهتر بودن بهتر از این است که وانمود کنی بهترینی ! . . ایستادن اجبار کوه است و رفتن سرنوشت آب افتادن تقدیر برگ است و صبر پاداش آدمی پس محبت کنیم که ما همه خاطره ایم ! . . آنچه نادیدنی بود از مردم این دنیا دیده ام ، حالا میفهمم آرامش نابینا ز چیست ؟! . . فزودم صبر تا کمتر جفا بینم چه دانستم که منت بیش بیند هرکه طاقت بیشتر دارد ؟ . . از من پرسید : سیگار را ترک نکردی ؟ گفتم : نه ، کبریت را ترک کرده ام ! سیگار را باسیگار روشن میکنم … . . سلامتی اونی که از صد و یک قدمی ما یک قدم برداشت به طرف ما و ما هم صد قدم دیگرو رفتیم به طرفش و گفت : میخواستم بگم هیچ حسی به تو ندارم ! . . ای دل غم دنیا ، ازردن جان است هر غنچه خندان مهمان خزان است خواهش نکنی عشق ز هرکس به گدایی معشوق تو فردا ، چون با دگران است . . گم شدیم او بیراهه رفت و من راهی نداشتم برای رفتن ! . . سلامتی اونی که فقط یه لحظه از کنارم گذشت اما خاطراتش “هر” لحظه از جلوی چشمام میگذرن ! . . تنها چیزی که یارانه ای نشد “رفاقت” بود چون نتونستن روش قیمت بذارن ! سلامتی همه رفقای با معرفت که قیمت ندارن … . . سلامتی “بدبختی” که جای خالی “خوشبختی” رو تو زندگیم گرفت ! . . سلامتی کسایی که دیگه نه هیچ اومدنی آرومشون میکنه و نه هیچ رفتنی نابودشون. . . به سلامتی اونی که موند توی گذشته ت اما تو هنوز هم نمیتونی آینده ت رو بدون اون تصور کنی ! . . سلامتی اونی که برای من دست نیافتنی بود و برای بقیه “دم دستی” . . سلامتی زندگانی که به جز فرصت محدود “زنده مانی” چیز دیگری برایم نداشت . . ما مال نداریم که هی فخر فروشیم اموال نداریم که بر فقر بپوشیم داریم گرانمایه ترین ثروت عالم یک دوست که آن را به جهانی نفروشیم ! . . سلامتی تیمارستان که اگه روانی بشم میدونم جایی رو دارم برای رفتن ! . . سلامتی اون روزگاری که روزگارش گذشته دیگه … . . ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ مانند ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ سیبیلاﺵ ﯾﮑﯽ دﺭ ﻣﯿﻮﻥ ﺩﺭمیاد ! . . مورد داشتیم طرف تو گوشیش اسم مامانشو “بیا خونه” سیو کرده ! . . مورد داشتیم طرف پشت کامیونش نوشته : “رفیق بی کلیپس ، مادر” . . مورد داشتیم دختره اسم Uknown artist رو سرچ کرده ببینه این خواننده کیه که انقدر اهنگهای شاخ میخونه !

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
برای من مهم نیست که وقتی کسی تنهاست به فکر من باشه برای من این مهمه که وقتی اطرافش شلوغه قلبش به خاطر من میتپه ! . . تنها یک خداحافظی بی دلیل ، دل تمام سلام هایم را شکست ! . . صدایت می کنم هرشب تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن . . ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭه ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺑﺎ ﭘُﺰ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺍﻟَﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻦُ ﻭ ﺩﺭﻭﻍ گفتن ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﯼ ﺣﺮﻓﺖ ﺩﻭﺗﺎ ﻧﺸﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺯﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪﻥ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﺮﺩﺍﯾﯽ ! . . آدم باس یکی رو داشته باشه آخر شب بهش اس بده بگه : تو مال کی هستی ؟ اونم بگه : مال تو روانی بگیر بکپ ! . . هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که ۱نفر احساست را بفهمد بی آنکه مجبورش کنی ! . . ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ : ﻣﺤﺒﺖ ﺭﺍ ﮐﯿﺴﺖ ﻻﯾﻖ ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻣﺪ : ﺍﻭ ﮐﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻗﺎﯾﻖ ! . . دست هایم را محکم تر از همیشه حصار میکنم بر اندام مردانه ات خودم را در آغوشت چنان رها میکنم که گویی آن روز که خدا ما را از بهشتش راند نقشه اش این بود که میان جهنم و زمین ٬آغوش تو رویایی تر از هر بهشتی سهم من و دست هایم شود ! حالا تو بگو : بعد از این همه تکاوپوی ۱۰۰۰ساله کدام دیوانه ای حاضر میشود از بهشت برود حتی اگر رجیم تر از هر شیطانی رانده شود ؟ . . نذر کرده ام چشمانم را برای دیدن خوشبختیت ! . . چقدر سخته تو نبودش یک عمر باهاش حرف بزنی ولی وقتی باهاش روبرو میشی فقط بتونی بگی “سلام” . . ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺯﻫﻤﺎﻥ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺗﻮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ : ﻣﮕﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻧﺮﺳﻪ … . . دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت تو ساده باور کن که سخت دوستت دارم ! . . مرا با خیالت تنها نگذار اصلا به تو نرفته ، مهربان نیست ، آزارم میدهد ، دلم خودت رامیخواهد ! . . قلب لعنتی سلام لطفا خفه شو و دیگه توی هیچ کاری دخالت نکن ! اصلا به من چه که تو کی یا چی رو دوست داری ؟ اگر هم خسته شدی اجباری نیست به کار کردنت ! به جهنم دیگه کار نکن ! تو هم میتونی بری پیش همون که دوستش داری ! خـسته شدم ازت میفهمی ؟ خسته شدم ! تو که نمیتونی قلب کسی رو بشکنی ، تو که نمیتونی دروغ بگی ، تو که نمیتونی خیانت کنی ، تو که نمیتونی ثابت کنی که خوبی ؛ تو به چه درد من میخوری ؟ دیگه حالم ازت بهم میخوره ، توی سینم گندیدی بدبخت ! هه… بیچاره تو فقط بلدی خون پمپاژ کنی !!! برای خودم متاسفم بخاطر داشتن همچـین قلبی… استعفا بده لعنتی ! . . سوختن خاطراتم اولین سین سفره امسالم بود ! . . تنهایی ، کبوتر جلدیست که هرچه میپرانمش دوباره پیش خودم باز میگردد ! . . اگه خبری از من نشد نگران نشو ، یک فاتحه بخوان ! . . یاد بگیر گاهی نباید انتظار کشید ، درد کشید ، انتظارکشید ، آه کشید … گاهی وقتا باید دست کشید و رفت ! . . همیشه یاد کردن گذشته ناراحتم میکرد اما حالا یاد آینده بدون تو ناراحتم میکندتو آینده را قبل از رسیدنش از جشمم انداختی ! . . من مدتها پیش به انتهای زندگی رسیده ام ، فقط منتظر مانده ام که گذر سالها عمرم را هم به آنجا برسانند نه توانستم کسی باشم که میخواستم و نه توانستم با کسی که هستم کنار بیایم مانند سیگاری دود شدم بین لبهای زندگی … . . بهار هم که بیاید گلی نخواهد رویید در گلدان شکسته احساسم ! . . هر سال که میگذرد تنها تنهایی ام تکرار میشود در آیینه تمام قد زندگی ! . . لعنت به تو و خیالت که هر کدام که از یادم میروید دیگری به سراغم میاید. . . نبودنت را دیگر هیچ بودنی پر نخواهد کرد قلبم همیشه در سرمای نبودنت خواهد لرزید و اشکم همه ایام به یادت خواهد لغزید. . . یادش بخیر من و او و نیکمت قرارها حالا جای او نشسته ام تا جای خودم خالی باشد ! . . ال چک داها بو قلبیمی ویران المکدن عشقونده منی هرگئجه گریان المکدن بیریاره وریبسان منه ای قامتی رعنا عاجزدی حکیملر منه درمان المکدن بیردرد قانان یوخدی منیم دردیمی قانسین یاندی جیگریم دردیمی پنهان المکدن . . نبودنت برایم درس عبرتی بود که دلم را به هیچ بودنی خوش نکنم ! . . کم کن کمی از نبودنت ! . . احساساتم مردند شوک مصنوعی “امید امدنت” هم چاره ساز نشد ! . . نخوانده حذف کن مدتیست برایت شبیه تبلیغات همراه اول شده ام ! . . بعضیا فک میکنن سنگ صبورن ولی در واقع همون سنگی هستن که سرم میخوره بهشون ! . . آسمان به زمین نمی آید همانگونه که ما هم نمی آییم. . . تنهایی را ترجیح میدم به بودن با تن هایی که جزو اموال عمومی است ! . . هروقت هوایت را میکنم ، به هوایت هوایی میشوم با آنکه میدانم هیچوقت هوایم را نداشتی ! . . یه وقتایی باید از دوس داشتن بعضیا دست برداریم نه به این خاطر که دیگه برامون اهمیتی ندارن بلکه به این خاطر که دیگه اهمیتی براشون نداریم ! . . دیر فهمیدم که تو فقط عشق من نیستی ، موقعی که صدها بار شِیر شده بودی و بین افراد مختلف به اشتراک گذاشته شده بودی ! . . پسر باید غیرت داشته باشه وگرنه پولو که عابر بانکم داره ! . . گر سینه شود تنگ ، خدا با ما هست گر پای شود لنگ ، خدا با ما هست دل را به حریم عشق بسپار و برو فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست ! . . روزای سخت زندگیم که تموم شد ، روزایی که توش اونایی رو از دست دادم که برام یه دنیا بودن ، اونایی که تو این دنیای لعنتی بودن و نیستن و چه اونایی که هستن و دیگه ندارمشون … اونوقته که برم تو چشای خدا نگاه کنم و بگم دیدی چقد جنبه داشتم ؟؟؟ . . ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻦ “ﺣﺮﻳﻢ ﺳﻠﻄﺎﻥ” ﻧیست ﻛﻪ ﺣﺮﻣـﺴﺮﺍ ﺑﺎشه ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻻﻳﻖ ﺑﺎﺷﻰ ﺗﺎ ﺩﻋﻮﺕ بشی ! . . یادم رفته بچه که بودم آرزوهام چی بوده ولی از این مطمئنم که چیزی که الان هستم آرزوی بچگیام نبوده و نیست ! . . دوستان خوب دعاهای مستجاب شده روزهای دلتنگی اند ! . . اگر در کار ما اگر نباشد ، بی شک پیروز خواهیم شد ! . . سعی برای بهتر بودن بهتر از این است که وانمود کنی بهترینی ! . . ایستادن اجبار کوه است و رفتن سرنوشت آب افتادن تقدیر برگ است و صبر پاداش آدمی پس محبت کنیم که ما همه خاطره ایم ! . . آنچه نادیدنی بود از مردم این دنیا دیده ام ، حالا میفهمم آرامش نابینا ز چیست ؟! . . فزودم صبر تا کمتر جفا بینم چه دانستم که منت بیش بیند هرکه طاقت بیشتر دارد ؟ . . از من پرسید : سیگار را ترک نکردی ؟ گفتم : نه ، کبریت را ترک کرده ام ! سیگار را باسیگار روشن میکنم … . . سلامتی اونی که از صد و یک قدمی ما یک قدم برداشت به طرف ما و ما هم صد قدم دیگرو رفتیم به طرفش و گفت : میخواستم بگم هیچ حسی به تو ندارم ! . . ای دل غم دنیا ، ازردن جان است هر غنچه خندان مهمان خزان است خواهش نکنی عشق ز هرکس به گدایی معشوق تو فردا ، چون با دگران است . . گم شدیم او بیراهه رفت و من راهی نداشتم برای رفتن ! . . سلامتی اونی که فقط یه لحظه از کنارم گذشت اما خاطراتش “هر” لحظه از جلوی چشمام میگذرن ! . . تنها چیزی که یارانه ای نشد “رفاقت” بود چون نتونستن روش قیمت بذارن ! سلامتی همه رفقای با معرفت که قیمت ندارن … . . سلامتی “بدبختی” که جای خالی “خوشبختی” رو تو زندگیم گرفت ! . . سلامتی کسایی که دیگه نه هیچ اومدنی آرومشون میکنه و نه هیچ رفتنی نابودشون. . . به سلامتی اونی که موند توی گذشته ت اما تو هنوز هم نمیتونی آینده ت رو بدون اون تصور کنی ! . . سلامتی اونی که برای من دست نیافتنی بود و برای بقیه “دم دستی” . . سلامتی زندگانی که به جز فرصت محدود “زنده مانی” چیز دیگری برایم نداشت . . ما مال نداریم که هی فخر فروشیم اموال نداریم که بر فقر بپوشیم داریم گرانمایه ترین ثروت عالم یک دوست که آن را به جهانی نفروشیم ! . . سلامتی تیمارستان که اگه روانی بشم میدونم جایی رو دارم برای رفتن ! . . سلامتی اون روزگاری که روزگارش گذشته دیگه … . . ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ مانند ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ سیبیلاﺵ ﯾﮑﯽ دﺭ ﻣﯿﻮﻥ ﺩﺭمیاد ! . . مورد داشتیم طرف تو گوشیش اسم مامانشو “بیا خونه” سیو کرده ! . . مورد داشتیم طرف پشت کامیونش نوشته : “رفیق بی کلیپس ، مادر” . . مورد داشتیم دختره اسم Uknown artist رو سرچ کرده ببینه این خواننده کیه که انقدر اهنگهای شاخ میخونه !

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند. اما نه وقتی که در میانشان هستی، نه… آن جا که در میان خاک خوابیدی؛ «سنگ تمام» را می گذارند و می روند …! **********اس ام اس خیانت ۹۲********** نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی . . .برای بقیه اس ام اس به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
اگر وجدان هم فروشی بود ، برای خرید تمایلی نداشتی . . . :: :: یادته میگفتی عشقمون مثل تو فیلماست ؟ تو نقشت رو خوب بازی کردی فقط من هیچوقت نفهمیدم اشتباهم چی بود که نقشمو دادن به یکی دیگه !؟ :: :: در جایی که همه زغال فروش شده اند و دیگران را سیاه میکنند بیا کمی از مد افتاده باشیم ! سپید بمانیم . . . همه چیز عوض شده جز تو ، تو از اول هم عوضی بودی . . .به ادامه مطلب بروید.......

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
ز کويت رفتم و الماس طاقت بر شکستم // برو با يار خود بنشين که من بارِ سفر بستم که بعد رفتنم جانا هزار افسوس خواهي خورد/// فلاني يار خوبي بود و من ،قدرش ندانستم $$$$$$$$$$$$$$$$$$ گرچه دوست نميخرد ما را به رياليولي نفروشم تار مويش به جهانيبه ادامه مطلب بروید...........

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
اس ام اس خنده دار فروردین 93 هم کلاسی است دیگر گاهی دلش میخواهد زنگ آخر بیرون وایستد و حسابت را برسد اس ام اس خنده دار فروردین 93 شروع رسمی ترم در سایت دانشگاه: ۱۵ بهمن حضور دانشجویان سر کلاس ها: ۱۰ اسفند تعطیلی قبل از عید: ۱۵ اسفند شروع کلاس ها بعد از عید: ۱ اردیبهشت پایان کلاس ها: ۲۰ اردیبهشت سر جمع ۲۵ روزبرای ادامه به ادامه مطلب بروید...........

ادامه مطلب...
ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ]