سایت بهترین ابزار


یک بوته ی رز
یک سرو زیبا
یا الماسی قیمتی
شبیه کدامی؟!
پر از زیبایی
خود نوری...
شبیه یک بیت زیبا
در غزلی شیرین
ساده و بی ریا
مثل انشای کودکی
پر از واژه ای
برای یک شعر بلند
و من
یک داستان کوتاه!
دوستت دارم...

#عليرضا_اسفندياريارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]