سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ : ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ چی هستی ﻋﺰﯾﺰﻡ ؟؟!! ﺗﻮ که ﺁﻏﻮﺷﺖ مثه ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ همه ﺑﺎﺯﮦ !؟!؟! . . به بعضی ها باید گفت : شمایی که تا دورت شلوغ میشه جو میگیرتت ، حواست باشه تنها که شدی بغض نگیرتت ؟!!! . . به بعضیام باید گفت : ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ کی ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻯ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ با هم ﺑﺎﺷﻴﻦ ؟؟؟ . . به بعضیا هم باید گفت : عزیزم اگه نمیتونی آدم باشی حداقل جونِوَر بی آزاری باش ! . . به بعضیام باس بگی : احساس نمیکنی باید تعداد عزیزای دلتو کمتر کنی ؟ . . به بعضیام باید گفت : شما از انسان بودن فقط دو حرف اولشو هستی ! . . به بعضی ها هم باید گفت : ﻣﻦ ﺁﻧﺘﯽ ﻭﯾﺮوسمو به خاطر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﮐﺎﺭﺍﻡ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻡ ؛ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﯼ ! ﺣﻠــــــــﻪ ؟؟؟ . . به بعضی هام باید بگی : فیلمت که تموم شد بیدارم کن ! . . به بعضیام باس بگی : هیچ چیز من دیگه به تو مربوط نیست به جز حالم که اونم ازت بهم میخوره ! . . به بعضیا هم باید گفت : بالاخره ما بد و خوب ، کم و زیاد همینیم که هستیم ، شما همینشم نیستی ! . . به بعضیا باید بگی: من به زندگی خودم ر.ی.د.م چه برسه به هیکل تو ! . . ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﻋﮑﺴﺎﺵ ﺍﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﯾﻮﯾﺪ ﺑﮑﺎﻣﻪ ؛ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﻓﺎﻕ ﻗﯿﺎﻓﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺩﺍﺷﭙﻮﺭﺕ ﭘﯿﮑﺎﻧﻢ ﻧﯿﺴﺖ ! . . به بعضی ها باید گفت : ﺻﺪﺍ ، ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ﮔــُـــــم شـــــﻮ !!! . . به بعضی ها باید گفت : فکر میکردم چیزی هستی ؛ مممنون که ثابت کردی هیچ بوقی نیستی ! . . ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﯽ ﻗﺒﻮﻝ ؛ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻼﺳﺎﺭﻭ ﺑﭙﯿﭽﻮﻧﻢ ! . . به بعضی ها باید گفت : ما چتیم ، تو چته ؟؟؟ . . به بعضیا هم باید گفت : من خودم با ذغال رنگت کردم ؛ جلوی ما ادعای سیاهی نکن ! . . ﺑﻪ بعضیا هم باید گفت : ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ بقیه ﻗﺎﻃﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ! . . به بعضیام باید گفت : عزیزم از دستت هر کاری برمیومد انجام دادی ! حالا نوبت پاهاته ، گورتو گم کن !!! . . به بعضیا هم باید گفت : باور کن من خودمو نمیگیرم ولی شما زیادى خودتو ول کردى ! . . به بعضیا هم باید گفت : عزیزم آسانسور خرابه شما تو “کف” بمون ! . . به بعضیا بابد ﮔﻔﺖ : عوض نمیشی ، خیالی نیست راحت باش … تعویض که میشی ؟؟؟ . . به بعضیا باید گفت : دوست عزیز ببخشید حواسم نبود پشتم خورد به خنجرتون ! . . به بعضیام باید گفت : با من مشکل داری ؟؟؟ خوش به حالت خیلیا همینم ندارن ! . . به خیلیا باید گفت : تو خوب باش ، اگه مُردی با من … . . به بعضیا باید گفت : تا حدی باهات راه میام ؛ از حدش که بگذره از روت رد میشم ! . . ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ و میشنوم ﺑﺎ ﮐﯿﺎ ﻣﯿﭙﺮﯼ ؛ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎ من ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﺝ ﭘﺮﻭﺍﺯﺕ ﺑﻮﺩﻩ ! . . به بعضیا هم باید بگی یه خورده راست بگو ببینم بلدى ؟ . . به بعضی ها باید گفت : من زندگیم به خودمم مربوط نیست چه برسه به تو ! . . به بعضی ها باید گفت : بیخودی صدای گاو درنیار ؛ من و تو خیلی وقته دیگه “مــــا” نیستیم !

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]