سایت بهترین ابزار


 

1- ارﺳــﺎل ﺳــﺮﯾﻊ اوﻟــﯿﻦ آﯾﮑــﻮن و از پرکاربردترین ارسال های سامانه پیامکی ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ. بعد از اﻧﺘﺨــﺎب ارﺳــﺎل ﺳــﺮﯾﻊ شماره هایی که با آن می توانید ارسال انجام بدید در قسمت فرستنده نمایش داده می شود.

 2- کادر شماره های گیرنده محل درج شماره هایی است که می خواهید پیام را برای آنها ارسال کنید.

 3- کادری که با شماره 3 مشخص شده است برای نوشتن متن پیام شما می باشد. در زیر کادر ﺗﻌـﺪاد ﺻـﻔﺤﻪ و ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ﻫـﺎی ﻣﺘﻦ ﻧﺸﺎن داده می شود. (هر یک صفحه 70 کاراکتر)

4- دو علامت قرمز در کنار کادر مربوط به متن قرار دارد که اولی برای ذخیره کردن متن و دومی برای استفاده از متن های ذخیره شده می باشد.

5- دو گزینه با نام ارسال فلش و تبدیل اعداد به فارسی در قسمت ابزار ارسال وجود دارد

با تیک دار کردن ارسال فلش ﭘﯿـﺎم ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐــﺎر در ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ذﺧﯿـﺮه در ﮔﻮﺷـﯽ را ﻧـﺪارد

تیک ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻋـﺪاد ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﮐـﻪ اﻋـﺪاد داﺧـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ و با تعرفه پیام انگلیسی محاسبه نمی شود.

 6- بعد از مراحل بالا فقط باید برروی ارسال کلیک کنید تا پیام شما ارسال شود. 

تصــــــــــویر

 

سامانه ارسال پیام SPAYAM یک سامانه مدرن برای ارسال پیام انبوه تبلیغاتی و اطلاع رسانی میباشد. سوشال پیام دارای بانک شماره کل کشور به تفکیک استان، شهر، همراه اول، ایرانسل، رده سنی، جنسیت، منطقه ای، کدپستی، اصناف و ارسال از روی نقشه با قدرت وکیفیت مناسب گزارش تحویل پیام به صورت پنل رایگان آماه خدمت رسانی میباشد.

با ما تماس بگیرید

32327132-017

09114088060

www.spayam.ir

برای دریافت فایل آموزشی بصورت فیلم به آدرس زیر مراجعه فرمایید

http://www.aparat.com/simorghsms

 

عناوین مرتبط:

انواع ارسال پیام کوتاه

انواع خطوط مجازی

ارسال پیامک با کدپستی

ارسال چند به چند و یا شخصی سازی پیام کوتاه چیست؟

با پیش شماره ی مورد نظر پیامک ارسال کنیدارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]